Werkgroep
HEEMKUNDIGE WERKGROEP BISSEGEM

www.heemkunde-bissegem.be

 

 

De Heemkundige Werkgroep verzamelt documentatie en archief die de geschiedenis van Bissegem illustreert.

Deze documentaire collectie van bidprentjes, rouwbrieven, foto’s, stambomen, krantenartikelen, boeken, enz. vormt het onderwerp van onderzoek en wordt gebruikt bij de publicatie van heemkundige artikelen, bij publicatie van boeken over verschillende aspecten uit het Bissegemse verleden en bij de realisatie van tentoonstellingen en het inrichten van thema momenten.

Hoe  kunt u ons helpen om deze documentatie aan te vullen!!

Bidprentjes, rouwbrieven, groepsfoto’s, documenten, boeken, films (super 8, VHS), enz. over het Bissegemse verleden (geschiedenis?)  in jullie (familie)bezit zijn steeds welkom. Wij digitaliseren deze documenten en deze worden samen met de oorspronkelijke stukken in het documentenarchief van de heemkundige werkgroep bewaard en kan geraadpleegd worden.

Indien u het wenselijker vindt worden de documenten aan u terugbezorgd samen met de kopijen van de gedigitaliseerde versies.

De collectie kan op aanvraag geraadpleegd worden via onderstaande link:

Heb je interesse in de Bissegemse geschiedenis en wil je deelnemen aan de opzoekingen kan je voor verdere inlichtingen contact opnemen via onderstaande link:

 

   info@heemkunde-bissegem.be